lauantai 29. joulukuuta 2012

Myllykosken paperikone PK7 myyty Kiinaan

UPM on myynnyt suljetulta Myllykosken paperitehtaalta paperikone PK7:n olkisellupohjaisen elintarvikepaperin valmistukseen Kiinaan. Koneen purkaminen aloitetaan maaliskuussa 2013 ja koneen on tarkoitus olla purettuna kesän loppuun mennessä. Tehtaan koneista on myynnissä edelleen paperikoneet neljä (PK4) ja kuusi (PK6). Museopaperikone PK3 on siirretty kunnostettuna museoesineeksi UPM:n Keskusarkistoon Valkeakoskelle ja vuonna 2002 suljettu paperikone PK5 on romutettu. Lisäksi tehtaalta puretaan hiomoa ja Finnish Specialty Mineralsin laitteita. UPM pyrkii edelleenn myymään tehdasalueen kokonaisuutena.

torstai 25. lokakuuta 2012

Stora Enso ja UPM säästävät - fuusioita tulossa

Stora Enso ilmoitti vähentävänsä 520 työpaikkaa. Vähennykset eivät kohdistu vielä paperintuotantoon kotimaassa, vaikka näin aiemmin ennustin. Yhtiö selvittää Ranskassa sijaitsevan Corbehemin aikakauslehtipaperitehtaan myyntiä ja sulkee Ruotsista Hylten paperitehtaalta yhden sanomalehtipaperikoneen. Corbehemin tehtaalla on yksi suuri LWC-aikakauslehtipaperikone (PM5 8600 mm, 1500 m/min, 330 000 t/a). Hylten tehtaan suljettava kone on perus sanomalehtipaperikone (8400 mm, 1040 m/min, 180 000 t/a). Kone alkaa olla bulkkikoneeksi jo pienehkö etenkin taantuvilla sanomalehtipaperimarkkinoilla, joilla on jatkuvaa painetta kapasiteetin vähennykseen. Suomesta suljetaan aaltopahvipakkaustehdas Ruovedeltä. Lisäksi Porin, Heinolan ja Inkeroisten tehtaiden toimintaa tehostetaan. On varmaa, että myös kotimaassa nähdään vielä lisää kapasiteetin sulkemisia etenkin paperiliiketoiminnassa.

UPM ilmoitti tutkivansa yritysjärjestelyjä ja kapasiteetin sulkemisia paperiliiketoiminnassaan. Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperikoneita kylmeenee melko varmasti. Suomesta suljettavia koneita voisi olla esimerkiksi vanhimmat koneet Rauman tai Jämsänkosken tehtailta. Voisiko lisäksi esim. Docellesin pienehkö tehdas Ranskassa olla myyntilistalla? Entä Yhdysvaltojen toiminnot? Voisiko UPM toimia Stora Enson tavoin: myydä tehtaat ja pysyä itse vähemmistöomistajana tai vetäytyä kokonaan USA:sta?

Viime aikoina on spekuloitu myös UPM:n ja Stora Enson fuusiolla.Voisiko yhtiöt yhdistää esimerkiksi painopaperiliiketoimintansa? Myös muita keskikokoisia ja suurehkoja kumppaniehdokkaita olisi tarjolla. Norske Skog on ollut arvailuissa mukana jo aiemminkin. Todennäköistä on, että järjestelyjen kohteena ovat juuri painopaperiliiketoiminnot, joissa päästäisiin ohjaamaan markkinoita tehokkaammin esimerkiksi kapasiteettiä vähentämällä ja hinnankorotuksin. Painopaperimarkkinoilla pärjää ohuella ja ketterällä organisaatiolla toimiva pieni toimija tai hinnoitteluvoiman omaava suuri yhtiö.


lauantai 22. syyskuuta 2012

Stora Enso laajentaa Pakistaniin

Stora Enso laajentaa liiketoimintaansa Pakistaniin perustamalla yhteisyrityksen Packages Ltd:n kanssa. Uudesta Bulleh Shah Packaging (Private) Limited-yhtiöstä Stora Enso omistaa 35% ja Packages Ltd loput. Stora Ensolla on mahdollisuus nostaa omistuksensa myöhemmin 50 prosenttiin. Yhteisyritys tulee työllistämään noin 950 henkilöä ja sen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 99 miljoonaa euroa vuonna 2012. Vuosina 2013-2014 yrityksen toiminnan kehittämiseen investoidaan 103 miljoonaa euroa.

Uudella yrityksellä on kaksi tuotantoyksikköä: Toinen Karachissa ja toinen Kasurissa. Kasurin tehdas - Bulleh Shah Paper Mills - on vuonna 2005 käyttöönotettu tuotantolaitos. Mielenkiintoiseksi kaupan tekee se, että Kasurin tehtaalla on käytössään UPM:n Kymintehtaan vanha päällystyskone C2, joka oli toiminnassa vuosina 1975–1998. Kone myytiin Pakistaniin vuonna 2006, jossa se käynnistettiin uudelleen vuonna 2008.

maanantai 3. syyskuuta 2012

Stora Enson tulevat kapasiteetin vähennykset

Stora Enso kertonee lähiaikoina kapasiteetin vähennyksistä. Suomesta listalla ovat kestosuosikkina oleva Varkauden paperitehdas, Veitsiluodon paperikone 1 sekä Anjalan paperitehdas.

Varkaudessa sulkemisen puolesta puhuu tehtaan sijainti sisämaassa, pieni koko (yksi paperikone) sekä vanhentunut sellutehdas, jota voidaan verrata vuonna 2008 suljettuun UPM:n Tervasaaren sellutehtaaseen. Toisaalta hienopaperikone on uusittu äskettäin ja massana on selluloosa, jonka valmistaminen on energiataloudellista.Veitsiluodossa vanha ykköskone on kapea ja on pärjännyt lähinnä integraatin osana. Koneeseen ei ole investoitu vuosiin.

Anjalassa konekanta on myös vanhaa, koneet ja tehdas ovat pieniä, eikä sijaintikaan ole paras mahdollinen. Massanvalmistus (kuumahierre) kuluttaa paljon energiaa. PK2:n valmistama kirjapaperi ei ole tuotteista ja Anjalan koneella tehtynä kaikkein kannattavimmasta päästä, joten PK2:n uusinta (29 milj. eur) ei ole tuottanut odotetusti. Stora Enson fokus on tuotannon kasvattaminen kehittyillä markkinoilla, eikä vanhan kapasiteetin tekohengitys taantuvilla markkinoilla sovi strategiaan.

Jos näistä varmat pitäisi veikata, niin Veitsiluodon ykköskone ja Varkaus ovat tasavahvoja ehdokkaita, mutta myöskään Anjalan päätyminen listalle ei olisi ihme. Ei olisi mitenkään mahdotonta, jos useampi linja suljettaisiin kerralla. Suomen lisäksi sulkemisia voi tulla myös Ruotsissa.Yksi vaihtoehto on Kvarnsvedenin PM8, joka on vanha, kapea ja hidas kone.

keskiviikko 29. elokuuta 2012

Helsingin pörssiin uusi paperiyhtiö: Munksjö Oyj

Ruotsalainen Munksjö ja Ahlstromin Label and Processing liiketoiminta-alue yhdistyvät uudeksi yhtiöksi, jonka nimeksi tulee Munksjö. Yritys listataan Helsingin pörssiin, mutta sen pääkonttori ja kotipaikka tulevat olemaan Tukholmassa. Yritys on yksi johtavista toimijoista alallaan.

Ahlstromin label and processing -liiketoiminnan liikevaihto oli 681 miljoonaa vuonna 2011 ja se työllisti noin 1500 henkilöä. Ahlstromin label and processing-liiketoiminnalla on kuusi tehdasta Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Yhtiöllä ei ole tuotantoa Suomessa.

Munksjön liikevaihto vuonna 2011 oli 645 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 1 800 työntekijää, ja sillä on kymmenen tehdasta Euroopassa (joista kolme Ruotsissa) ja Aasiassa.

Munksjö AB:n toimitusjohtajasta Jan Åströmistä tulee uuden yhtiön toimitusjohtaja. 

torstai 2. elokuuta 2012

Norske Skog myy Parencon tehtaan

Norske Skog myy Renkumissa Hollannissa sijaitsevan Parencon sanomalehtipaperitehtaan H2 Equity Partners-pääomasijoittajalle. Myös Reparco-keräyspaperiliiketoiminta kuuluu kauppaan. Parencon paperitehtaalla on kaksi paperikonetta, joista toinen on ollut suljettuna vuodesta 2009 saakka. Käytössä oleva paperikone (leveys 8560 mm) valmistaa sanomalehtipaperia ja sen kapasiteetti on noin 260 000 tonnia vuodessa. Uuden omistajan tarkoituksena on käynnistää myös suljettuna ollut kone (leveys 8520 mm), jonka kapasiteetti on noin 200 000 t sanomalehtipaperia vuodessa. Euroopassa on ylikapasiteettia sanomalehtipaperissa: Uuden koneen käynnistäminen ei tilannetta paranna, jos tuote pysyy samana, mitä koneella ajettiin aiemmin.

perjantai 27. heinäkuuta 2012

Premium Board Finland Oy protestilistalla

Juankoskella Stromsdalin entistä kartonkitehdasta pyörittävällä Premium Board Finlandilla on maksamattomia laskuja perinnässä. Tehdas on toiminut nyt noin vuoden uuden omistajan hallinnassa. Tehtaan edellinen omistaja Stromsdal Oyj kaatui konkurssiin vuonna 2008. Aiemmin tehdas oli myös Kymiyhtiön omistuksessa.

Päivitys 2.8.2012: Taloussanomat teki aiheesta jutun.

perjantai 20. heinäkuuta 2012

Stora Enson kapasiteetin sopeuttamiset jatkuvat - Kylmeneekö tehdas taas Kymijoen varresta?

Stora Enso ilmoitti tulosjulkistuksensa yhteydessä, että kapasiteetin sopeuttamiset jatkuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotantolinjojen sulkemisia joko määräajaksi tai kokonaan.

Suomessa kokonaan suljettavien listalla ovat hyvin suurella todennäköisyydellä Varkauden hienopaperikone, Veitsiluodon ykköskone (MWC-paperi) sekä Anjalan paperikoneet. Koska Stora Enso on valinnut kehitettäviksi markkinoiksi etenkin pakkauspuolen, on todennäköistä, että supistukset toteutetaan juuri heikosti kannattavalta paperipuolelta. Anjalan vanhahkot paperikoneet ovat todennäköinen lakkautettava yksikkö. Niiden tukena on kuitenkin Inkeroisten kartonkikone.

Toisaalta Varkaudessa on sellutehtaan vieressä ainoastaan yksi paperikone. Koneen sulkeminen on täysin kiinni sellutehtaan kohtalosta ja kartonkipuolta Varkaudessa ei ole. Veitsiluodon ykköskone voi säästyä osana suurempaa integraattia, mutta mikäli asiaa tarkastellaan linjakohtaisesti, ei senkään sulkeminen ole mahdotonta. Kone on nykymittapuun mukaan melko kapea. 

Lisäksi Stora Enso ryhtyy talonrakentajaksi ostaessaan Hartolan talotehtaan Finndomolta. Stora Enso jatkaa liiketoimintaa ja kauppaan sisältyvät myös immateriaalioikeudet. Stora Enso keskittyy Hartolassa kerros- ja hoivakotien rakentamiseen ja tehdas tulee toimimaan osana Building and Living-yksikköä. Mielenkiintoista on, että Hartolan talotehtaalle Stora Enso on jo kolmas omistaja vajaan kymmenen vuoden aikana. Tehtaan rakensi Metsäliitto-osuuskunta (nyk. Metsä Group) vuonna 2004.

Kesän tapahtumia lyhyesti

Kesä on perinteisesti hiljaista aikaa teollisuuden strategisissa siirroissa. Kuitenkin joitakin aiemmin käynnistettyjä hankkeita voi toteutua myös kesäaikaan. Alla listattu muutamia.

- Metsä Group myy 24,9 % Metsä Fibre Oy:stä japanilaiselle Itochu Corporationille

- UPM myy Kajaanin sahan kuusamolaiselle Pölkky Oy:lle

- UPM neuvottelee Stracelin paperitehtaan myymisestä VPK Packaging Group NV:n ja Klingele Papierwerkenin perustamalle yhteisyritykselle. VPK ja Klingele suunnittelevat muuttavansa Stracelin tehtaan tuottamaan kierrätyskuidusta valmistettavia aaltopahvin raaka-aineita eli aallotus- ja pintakartonkia. 

- Pohjoismaihin syntyy uusi suuri metsäteollisuusyritys, kun ruotsalaiset Billerud ja Korsnäs yhdistyvät. Billerudilla on tuotantoa myös Suomessa yhtiön ostettua keväällä Pietarsaaren paperitehtaan ja yhden paperikoneen Valkeakosken paperitehtaalta

- Metsä Group investoi Vilppulan sahaan

- Myllykosken tehdasalueen tulevaisuus on edelleen avoin

maanantai 30. huhtikuuta 2012

TV-vinkki: Myllykoski - viimeinen rulla -dokumentti

MTV3-kanava esittää vappupäivänä 1.5.2012 klo 16.50 Myllykoski – viimeinen rulla-dokumentin Uusinta 4.5. klo 14.00.

Katso: http://www.mtv3.fi/myllykoski/

torstai 26. huhtikuuta 2012

Seuraavat tehdaskaupat

Ennen vuoden 2012 syksyä Suomessa tapahtuu vielä ainakin kaksi tehdaskauppaa. Kauppojen kohteena on Goergia-Pacific-konserniin kuuluva Nokian paperitehdas ja UPM:n suljettu Myllykosken tehdas, eli entinen Myllykoski Paper.

Nokian tehtaan ostaja on ruotsalainen SCA ja on todennäköistä, että tehtaan toiminta jatkuu lähinnä kotimaan markkinoita varten. Toisaalta SCA:lla on Suomen rajan tuntumassa Svetogorskissa (ent. Enso) pehmopaperitehdas (entinen Enso-Gutzeit-yhtiön kantatehdas), joka voi olla Nokian tehtaan uhkana. Tehtaalla on yksi suurimmista pehmopaperikonelinjoista Venäjällä. Kone on juuri uusittu ja uusinnan yhteydessä sen kapasiteetti nostettiin 52 000 t/a. Lisäksi SCA:lla on vuonna 2010 avattu Sovetskin tehdas Tulan alueella. Tehtaan kapasiteetti on noin 30 000 t/a. Seuraavassa vaiheessa SCA suunnittelee hankkivansa tehtaalle suuren pehmopaperikoneen, jonka kapasiteetti olisi 60 000 t/a-luokkaa. Yksi vaihtoehto olisi keskittää Nokian tehdasalueelle SCA:n toimintoja muualta Suomesta ja viedä tehdasta integraattisuuntaan.

Myllykosken tehdasta tavoittelee edelleen muutama ostaja. UPM pyrkii myymään tehtaan kokonaisuutena. Mahdollinen ostaja on joku kartonkiin keskittynyt yhtiö. Jokohan Metsä Boardilla olisi rahaa investoida uuteen kapasiteettiin ja sulkea Takon vanhentunut tehdas Tampereen keskustasta? Tehdasrakennus on jo Tampereella myyty. Toisena vaihtoehtona on joku ulkomainen ostaja. Voisiko Billerud jatkaa laajentumistaan Myllykoskelta? Mahdollista, mutta epätodennäköistä, kuten kaikki muukin paperin- tai kartonginvalmistuksen jatkuminen Myllykoskella. Kuka muu kartonginvalmistaja voisi olla kiinnostunut Myllykoskesta? Venäjältä tuskin löytyy kiinnostusta sijoittaa epätrendikkääseen alaan, kun omassa maassakin on paljon kehitettävää kapasiteettiä ja uuden kapasiteetin rakentamismahdollisuuksia.

Esimerkiksi tässä on listaa, josta voi jatkaa arvailua.keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

Ehdota aihetta

Paperikone-blogi pyytää lukijoitaan ehdottamaan aihetta uudelle blogitekstille.Ehdotukset tämän kirjoituksen kommenttiosioon.

keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Loppuuko puunjalostus Kajaanissa kokonaan vai palaako poro Kajaanin sahan katolle?

UPM tavoittelee kustannushyötyjä ja keskittyy saha- ja jatkojalosteliiketoiminnoissa toimimaan osana integraatteja, kuten esimerkiksi Pietarsaaressa. Yhtiö myy tai sulkee Kajaanin, Heinolan ja Aureskosken tuotantoyksiköt vuoden loppuun mennessä. Järjestely koskee 275 henkilöä. 

Näiden toiminepiteiden jälkeen UPM:n järjestelyt myös mekaanisen puunjalostuksen osalta kotimaassa alkavat olla valmiina. Vaneripuolella tarvittavat järjestelyt on tehty jo aiemmin. Mekaanisen puunjalostuksen puoli skaalautuu pääosan rahavirrasta tuovan paperi- ja sellupuolen mukana ja vaikutukset näkyvät yleensä pienellä viiveellä.

Kajaanissa UPM:n suurehko saha työllistää 83 henkilöä. Saha valmistaa kuusi- ja mäntysahatavaraa vuosituotantokapasiteetin ollessa noin 210 000 kuutiometriä. Saha on toiminut vuodesta 1907 saakka ja omistajina ovat olleet Kajaanin Puutavara osakeyhtiö/Kajaani Oy, Yhtyneet sahat ja viimeksi UPM Timber. Vaikka sahan sulkeminen on yksi vaihtoehto on toisena vaihtoehtona myös sahan myyminen. Todennäköisenä ostajana voisi olla joku pienehkö sahayhtiö, jolla on jo ennestään muutama saha.Yksi vastaava yritys on Anaika Wood, joka osti esimerkiksi Iisalmessa toimivan Soinlahden sahan (kapasiteetti 150 000 kuutiometriä vuodessa) Metsäliitolta muutama vuosi sitten. Toisaalta Anaikalla on kapasiteettiä jo omastakin takaa, eikä uutta kapasiteettiä välttämättä tarvita. Vastaavia toimijoita on useita.

Toinen vaihtoehto omistajaksi esimerkiksi Kajaanissa on uuden yhtiön perustaminen, jolloin omistajina olisi jokin uusi taho alalla tai paikallinen yrittäjäyhteenliittymä. Omistajana voisi olla esimerkiksi joku sijoitusyhtiö. Pelkkä sahausliiketoiminta ei tällä hetkellä ole kovin kannattavaa, mutta toimintaa kehittämällä, jalostusastetta nostamalla tai keskittymällä erikoistuotteisiin toiminnasta voisi saada kannattavaa. Kajaanissa onkin nyt pitkästä aikaa mahdollista ottaa käyttöön jälleen vanha liikemerkki - Kajaaniyhtiön vanha porotunnus.


Vastaavia toimia on odotettavissa myös Stora Ensolta. Stora Enso on sulkenut jo Tolkkisten sahan. On todennäköistä, että Stora Enso poistuu Varkaudesta kokonaan, joten myös Varkauden saha suljettaneen tässä yhteydessä.Veitsiluodon saha oli jo kerran myynnissä, mutta tällä hetkellä sahausta jatketaan normaalisti. Veitsiluodon tehtaat ovat suuri integraatti, joten sahan toimiminen osana integraattia tuntuisi järkevältä.

lauantai 24. maaliskuuta 2012

Kuka ostaa Husumin tehtaan?

Metsä Board (ent. M-real) keskittyy kartonkiin ja viimeinen strategiaan kuulumaton paperitehdas päätynee myyntilistalle mahdollisesti jo lähiaikoina. Myös Metsä-Boardin toimitusjohtaja Mikko Helander on ilmoittanut Husumin tehtaan olevan mahdollisesti myynnissä.

Husumin tehdas valmistaa päällystettyä paperia alihankintana Sappille (kapasiteetti 300 000 t/a) sekä päällystämätöntä hienopaperia (kapasiteetti 435 000 t/a). Paperikoneet ovat vuosilta 1972, 1976 ja 1985 - kuitenkin useita kertoja uusittuna. Lisäksi tehtaaseen kuuluu sellutehdas (690 000 t/a). Henkilökuntaa on noin 870. Tehdas on suuri ja hyvässä kunnossa, joten ostajan löytäminen ei pitäisi olla vaikeaa. Ostajakandidaatteja lienee useita ja yhtenä potentiaalisena ostajana voisi olla myös Sappi. Toinen vaihtoehto on, että joku Sappin kilpailija ostaa tehtaan ja sulkee omaa heikompaa kapasiteettiä. Husumin tehtaan arvoksi on arvioitu noin 326 miljoonaa euroa.

Husumin tehtaan myynnin jälkeen Metsä Boardilta voidaankin jo odottaa yritysostoja. Ostettavat liiketoiminnat tulevat olemaan Euroopassa, jonne M-realin liiketoiminta on keskittynyt.

keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

Stora Enso rakentaa suuren kartonki- ja sellutehtaan Kiinaan

Stora Enso rakentaa suuren kartonki- ja sellutehtaan Kiinaan. Quangxin provinssissa sijaitsevaan Beihain kaupunkiin rakennettavan tehtaan kapasiteetti on alkuvaiheessa 450 000 tonnia nestepakkauskartonkia ja 900 000 tonnia sellua vuodessa. Myöhemmin tehtaaseen on tarkoitus rakentaa toinen konelinja, jolloin kartonkikapasiteetti nousee 900 000 tonniin vuodessa. Tehdas valmistuu loppuvuodesta 2014. Tämän kokoluokan kartonkikoneita rakentavat lähinnä Voith ja Metso, jotka kisaavat konetoimituksesta. Sellutehtaan toimittajaksi lienee vahvoilla Andritz tai Metso. Stora Enso toteuttaa hankkeen yhteistyössä paikallisen kumppanin kanssa. Stora Enson omistusosuus on 85%.


torstai 9. helmikuuta 2012

Metsäliitosta Metsä Group - M-realista Metsä Board Oyj

Metsäliitto-konsernin nimi vaihtuu Metsä Groupiksi. Myös konserniyhtiöiden nimet muuttuvat Metsä Tissueta lukuunottamatta. Uusi logo muistuttaa vanhaa Metsä-Serlan hirvilogoa. M-realin yhtiökokous päättää yrityksen nimen muuttamisesta Metsä Board Oyj:ksi maaliskuun lopulla. Metsä-Botniasta tulee Metsä Fibre ja Finnforestin nimeksi Metsä Wood.

keskiviikko 1. helmikuuta 2012

UPM myy pakkauspaperit Billerudille

Kuten aiemmassa kirjoituksessani ennustin, UPM luopuu jäljellä olevista pakkauspaperiliiketoiminnoistaan ja myy ne ruotsalaiselle Billerudille. Kauppaan kuuluu Pietarsaaren paperitehdas (yksi paperikone, PK1, 190 000 t/a voima- ja säkkipaperit) ja yksi paperikone Valkeakoskella (PK7, 100 000 t/a kirjekuori-/MG-paperit). Henkilöstö jatkaa Billerudin palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

sunnuntai 22. tammikuuta 2012

Tehdaskauppoja tulossa Suomessa?

SCA:n havitteleman GP:n pehmopaperiliiketoiminnan ja siihen kuuluvan Nokian paperitehtaan lisäksi Suomessa on näköpiirissä muitakin potentiaalisia tehdaskauppoja. Omistajaa lähitulevaisuudessa vaihtavia tehtaita voivat olla esimerkiksi:

- UPM, Pietarsaaren paperitehdas: Sopiiko paperikoneen valmistamat lajit (voimapaperit) UPM:n tuoteportfolioon?

- M-real: Olisiko M-real kiinnostunut ostamaan jonkun Suomessa itsenäisesti toimivista kartonkitehtaista? M-real on myynyt paljon ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja ja välillä voisi olettaa ostettavankin jotakin.

- Myllykosken entinen paperitehdas: Tehtaan muuttamista kartonkitehtaaksi on tutkittu - toteutuminen epätodennäköistä. Toteutuessaan tehtaan ostaja olisi todennäköisesti ei-suomalainen metsä- tai sijoitusyhtiö.

- Kotkan paperitehdas: Amerikkalaisen sijoitusyhtiön Open Gate Capitalin omistama Kotkan paperitehdas eli Kotkamills voisi  kiinnostaa teollista toimijaa. Mikäli sopiva ostaja löytyy ja hinta on kohdallaan, on exit mahdollinen nopeallakin aikataululla. Toisaalta Kotkan tehdas vaatii edelleen investointeja kannattavan toiminnan takaamiseksi.

- Corenso: Kuuluvatko hylsykartongit Stora Enson strategiaan? Suomessa Corensolla on Porin kartonkitehdas. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voisi mainita, että tehdaskiinteistön omistaa UPM-Kymmene Rosenlewin Porin Paperin perintönä. UPM omisti aiemmin 29% vähemmistöosuuden Corensosta.

- Myös muut itsenäisesti toimivat tehtaat voivat myös päätyä osaksi isompaa konsernia. Tällöin on mahdollista, että ostaja hankkii vain markkinaosuutta ja sulkee ostettavan tehtaan.sunnuntai 8. tammikuuta 2012

Varkauden paperikoneiden uusi elämä Kiinassa

Varkauden paperitehtaan suljetut paperikoneet PK2  ja PK4 on purettu, pakattu ja ne ovat matkalla Kiinaan. Viimeiset osat lastattiin M/S Thor Liberty-alukseen Kotkassa, jonka lähtö viivästyi mukana olleen räjähde- ja ohjuslastin vuoksi.

Koneet on ostanut Kiinan suurimpiiin metsäteollisuusyrityksiin kuuluva Nine Dragons Paper (Holdings) Limited.Koneilla tullaan valmistamaan aaltopahvin raaka-ainetta (fluting) eli koneiden valmistama tuote muuttuu painopapereista pakkauskartongiksi. Koneiden sijaintipaikka on Pohjois-Kiinassa Shenyangin kaupungin lähellä oleva Xinmin. Uuden tehtaan tuotantokapasiteetiksi on kaavailtu noin 700 000 t/a ja laitoksen on tarkoitus käynnistyä kesäkuuhun 2013 mennessä. Tehdasinvestoinnin kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia USD. Aiemmin Stora Enso ja Nine Dragons Paper (Holdings) Limited sopivat, ettei ostajan nimeä ja paperikoneiden uutta sijoituspaikkaa julkisteta.