sunnuntai 25. tammikuuta 2015

Kuopioon uusi jättitehdas?

Huhujen mukaan Kuopioon olisi suunnitteilla metsäteollisuuden suurhanke. Todennäköisesti kyse on Powefluten Savon Sellun laajennuksesta - tehdashan alkaa olla investointien tarpeessa.

Useat metsäteollisuuden tehdasalueet ovat tällä hetkellä vajaakäytöllä, joten tuntuisi järkevältä sijoittaa uusi laitos jonkun vanhan tehdasalueen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen. Koska Powerflute on ainut alan toimija Kuopiossa, lienee se hankkeen takana. Mukana on todennäköisesti muitakin toimijoita, mutta hanke sijoittunee Sorsasaloon, jossa on jo paljon infrastruktuuria, kuten rautatie valmiina.

Eri kaupunkien kannattaisi nyt aktiivisesti markkinoida itseään hyviksi sijoituspaikoiksi metsäteollisuuden hankkeille? Onkohan esimerkiksi paperitehtaan lakkauttamisesta toipuvassa ja Talvivaaran ongelmista kärsivässä Kajaanissa jo herätty? Myös Kajaanistakin löytyisi infraa jo valmiina - tosin se on pääosin UPM:n omistuksessa.

Kajaaniin suunniteltiin sellutehdasta viimeksi 1980-luvun lopussa Pohjan Sellu-projektin puitteissa. Tehdas (nyk. Metsä Fibre) rakennettiin kuitenkin lopulta Raumalle.

tiistai 20. tammikuuta 2015

UPM:n YT:t päätökseen - Sulkemisuutisia tulossa myös Stora Ensolta?

Painopaperin kysynnän lasku jatkuu. UPM.n YT-neuvottelujen lopputuloksena Suomesta suljetaan kaksi painopaperikonetta ja Britannian Shottonista yksi. Lisäksi Chapellen tehtaan neuvottelut jatkuvat - sielläkin suljettaneen yksi kone.

Myös Stora Ensolta voidaan odottaa vastaavia uutisia. Suljettavat tuotantolinjat ovat  investointien tarpeessa, sijaitsevat eurooppalaisissa tehtaissa ja linjojen massanvalmistus perustuu neitseelliseen kuituun. Linjat löytyvät akselilta Suomi - Ruotsi - Saksa. En pitäisi yllättävänä, jos Anjalan paperitehdas olisi tällä listalla. Kirjapaperin valmistukseen voisi valjastaa jonkun koneen muussa tehtaassa. Kotimaassa sulkemisia voi tulla myös Veitsiluotoon.

torstai 15. tammikuuta 2015

Metson prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminta Valmetin omistukseen

Metso myy prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (Metso Automation) Valmetille. Myytävän liiketoiminnan henkilöstömäärä on ollut noin 1600 ja liikevaihto 300 Meur. Valmetin osuus liikevaihdosta on ollut noin 10% ja noin 80% liikevaihdosta on tullut Valmetin nykyisiltä asiakkailta. Liiketoiminta on kannattavaa.

Prosessiautomaatiojärjestelmien hankinta on Valmetille luonnollinen kehitysaskel, sillä sen juuret ovat vahvasti vanhassa Valmet Paper Machinery-yrityksessä.

Mielenkiintoista olisi tietää, miksi kyseinen liiketoiminta ei siirtynyt Valmetille jo Metson jakautuessa vuonna 2013. Oliko Metsolla tuolloin muita suunnitelmia prosessiautomaatiojärjestelmät liiketoiminnnalle? Oliko nyt uhkana, että liiketoiminta päätyisi jollekin Valmetin kilpailijalle?

perjantai 19. joulukuuta 2014

Ahlstromin paperinvalmistus Kauttualla päättyy

Ahlstrom sulkee Kauttuan paperitehtaan neloskoneen, joka on valmistanut pääasiassa maalarinteipin pohjapaperia. Koneen kapasiteetti on ollut noin 10 000 t/a. Sulkeminen johtuu maalarinteippimarkkinoilla olevasta ylikapasiteetista. Koneen toiminta päättyy vuoden 2015 aikana ja työttömäksi on jäämässä 21 henkilöä. Kauttuan paperitehtaan muut kaksi paperikonetta kuuluvat Jujo Thermal-yhtiölle ja niillä valmistetaan erikoispapereita, kuten esimerkiksi lämpöherkkää paperia ja etikettipapereita.

Ahlstrom on valmistanut paperia Kauttualla vuodesta 1907 saakka ja yhtiön metsäteollisuuden tuotantolaitoksiin kuului vuoteen 1987 saakka myös Varkauden tehtaat (nyk. Stora Enso).

maanantai 15. joulukuuta 2014

Valmet päätoimittajaksi Husumin kartonkikoneuusintaan

Valmet toimittaa Metsä Boardin Husumin tehtaalle paperikoneen muutostyön kartonkikoneeksi. Uusinta käsittää kokonaan uuden märkäpään sekä päällystyskoneen, pituusleikkurin ja pakkauskoneen uusinnat. Koneen kuivausosa pysynee pääosin entisellään. Koneen kapasiteetti on noin 400 000 t/a ja sen on määrä käynnistyä vuonna 2016. Tilauksen arvo on 60-70 miljoonaa euroa. Tilaus työllistää etenkin Jyväskylässä.

Koneen leveys on 6660 mm ja sillä valmistetaan 180-350 g/m2 taivekartonkilajeja. Koneen suunnittelunopeus on 1000 m/min.

lauantai 13. joulukuuta 2014

Uetersenin tehdas vihdoin kaupaksi

Stora Enso myy tappiollisen erikois- ja päällystettyä hienopaperia valmistavan Uetersenin tehtaan Perusa Partners Fund 2-osakerahastolle. Rahaston omistaja Perusa GmbH on yritys, joka kehtitää muutosta tarvitsevia yrityksiä ja liiketoimintayksiköitä myyntikuntoon.

Onkin todennäköistä, että mikäli tehtaan kehittäminen onnistuu, on Uetersenin tehtaalla muutamien vuosien kuluttua jälleen uusi teollinen omistaja, esimerkiski Brigl & Bergmeister. Stora Enson aiemmin suunnittelema myynti Brigl & Bergmeisterille ei onnistunut, koska Saksan kilpailuviranomainen esti myynnin.

keskiviikko 10. joulukuuta 2014

Sellu pelasti Husumin - Metsä Board luopuu papereista

Metsä Board muuttaa Husumin tehtaan kokonaan kartongin tuotantoon. Yhtiö investoi 170 miljoonaa euroa uuteen taivekartonkikoneeseen Husumissa. Investointi on samaa kokoluokkaa Stora Enson Varkauden kartonkikoneprojektin kanssa. Investointi parantaa Metsä Boardin liiketulosta noin 50 miljoonaa euroa vuodessa - täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Vahvana ehdokkaana laitetoimittajaksi uudelle linjalle on Valmet, mutta myös Voith lienee varteenotettava ehdokas.

Husumin tehtaan kolmesta konelinjasta yksi on valmistanut laineria vuodesta 2013 alkaen ja tällä hetkellä tuotanto on noin 100 000 t/a. Myös lainerin tuotantoa on tarkoitus lisätä. Tehtaan myyminen oli yksi vaihtoehto, ennen kuin Metsä Board päätti muuntaa Husumin kartonkitehtaaksi. Yksikön myyminen paperitehtaana olisi kuitenkin ollut varsin vaikeaa taantuvilla paperimarkkinoille ja tehtaaseen kuuluvan suuren sellutehtaan tarjoamat muut mahdollisuudet olisi jätetty käyttämättä. Sellutehtaan koko tuotanto käytetään Husumissa. Sen lisäksi Husum imaisee tulevaisuudessa myös lähes koko Kaskisten kemihierretehtaan (BCTMP) tuotannon. Joutsenon massatehdas toimittaa massan Takon tehtaalle Tampereella.

Tappiollinen Gohrsmühlen tehdas on tarkoitus myydä jo vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Mikäli myynti ei toteudu, lienee vaihtoehtona tehtaan sulkeminen. Tuotteiden (erikoispaperi ja etikettipaperi) puolesta tehtaalle luulisi löytyvän ostaja, mutta kysymysmerkkinä on, haluaako kukaan ostaa vanhentuvaa ja taantuvilla markkinoilla toimivaa tehdasta. Metsä Boardin edeltäjä M-real suunnitteli tehtaan divestointia jo vuonna 2011. Tällöin ainoastaan osa tuotannosta lopetettiin. Gohrsmühlen tehtaan myymisen tai sulkemisen jälkeen Metsä Boardilla on tuotantoa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa. Ei olisi mitenkään mahdoton ajatus, että yhtiö hankkisi lisää kannattavaa tuotantoa myös ulkomailta yritysostojen muodossa.