maanantai 12. elokuuta 2013

Stora Enso tehostaa kartonkiliiketoimintaa kotimaassa

Stora Enso vähentää Imatran tehtailta 165 henkilöä ja Inkeroisten kartonkitehtaalta 25 henkilöä. Lisäksi Imatran tutkimuskeskuksesta vähennetään suunnitelman mukaan 13 henkilöä. Konelinjoja ei olla sulkemassa, vaan vähennykset tehdään organisaatiota tiivistämällä. Vähennykset ovat osa aiemmin julkaistua säästötavoitetta.

Inkeroisten tehtaalla lopetetaan puisten pakkauslavojen valmistus ja lavat hankitaan jatkossa ulkopuoliselta toimittajalta. Järjestely vähentää henkilöstöä 25 henkilöä. Herääkin kysymys, miksi vasta nyt? Pakkauslavojen valmistus ei kuulune Stora Enson ydinliiketoimintoihin. Esimerkiksi Kemin ja Oulun tehtaille pakkauslavoja valmistaa Oplax Oy.

Paperiliiketoiminnassa on vielä todennäköisesti tulossa säästökierros, joka kohdistunee voimakkaimmin Anjalan tehtaaseen sekä mahdollisesti myös Veitsiluodon tehtaaseen Kemissä. Mikäli suunnitelma Varkauden tehtaan muuttamiseksi kartonkitehtaaksi ei kannata, suljettaneen  Varkauden tehdas melko pian. Paperiliiketoiminnan säästöt aiheuttavat todennäköisesti tehtaiden tai konelinjojen sulkemisia.

keskiviikko 7. elokuuta 2013

UPM uusii organisaatiorakennettaan

UPM uusii organisaatiorakennettaan ja jatkossa liiketoiminta-alueet ovat: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe ja UPM Plywood. Merkittävin muutos nykyiseen verrattuna on paperiliiketoiminnan jakaminen Euroopan ja Aasian liiketoiminta-alueisiin. Perussyynä jakoon on Euroopan paperimarkkinoiden vaikeudet, ja uusi liiketoimintarakenne mahdollistaakin omistusrakenteen muutokset Euroopan paperiliiketoiminnassa tarvittaessa. Euroopan paperiliiketoiminnan johto sijaitsee Augsburgissa, Saksassa.

Mielenkiintoista uudessa UPM Paper Asia-organisaatiossa on se, että siihen kuuluvista kolmesta paperitehtaasta kaksi on Suomessa (Tervasaari ja Jämsänkosken tarrapaperikoneet). Kolmas tehdas on Changshu Kiinassa, jonne ollaan rakentamassa uutta tarrapaperikonetta. UPM Paper Asian pääkonttori tulee olemaan Shanghaissa. 

Biorefining-liiketoimintaryhmään kuuluvat sellutehtaat, sahat ja Lappeenrantaan rakenteilla oleva biojalostamo. Uudessa jaossa sahat vaikuttavatkin olevan sellutehtaiden raaka-ainetta syöttäviä osastoja, joista saadaan "sivutuotteena" sahatavaraa (vrt aika, jolloin Yhtyneet Sahat Oy oli vahvasti oma yritys osana Yhtyneitä paperitehtaita). UPM on jo aiemmin kertonut keskittävänsä sahoja sellutehtaiden yhteyteen integraattiperiaatteella. Tällä hetkellä esimerkiksi Seikun (Pori) ja Korkeakosken (Juupajoki) sahat toimivat erillään kaukana yhtiön sellutehtaista. Kajaanin sahasta luopumisen yhtenä perusteena oli sahan jääminen kauaksi paperi- tai sellutehtaasta Kajaanin paperitehtaan sulkemisen myötä. Kun sahojen uusinnan aika tulee, lieneekin uuden sahan paikka suuren sellutehtaan sisältävän integraatin vieressä. Suomesta kyseeseen tulevat lähinnä Kymi ja Kaukas, joissa on tehokkaat sellutehtaat. Ilmeisesti UPM haluaa kuitenkin olla sahaliiketoiminnassa mukana lähinnä integraattien muodossa.

Kuka sitten olisi hyvä kumppani UPM Paper Europelle? Kumppanin tulisi olla tarpeeksi suuri, jotta kapasiteetin tehostamistoimet voidaan toteuttaa järkevästi. Stora Enson painopaperiliiketoiminnan yhdistäminen UPM Paper Europeen ei olisi ehkä kovinkaan kaukaa haettua. Stora Ensolla on tarpeeksi vahva tukijalka kartonkipuolella, joten huonosti kannattavan painopaperiliiketoiminnan uudelleenjärjestely lienee mahdollista. Tämä tarkoittaisi loppua Suomessa ainakin Anjalan paperitehtaalle.

Toisena vaihtoehtona on Norske Skog. Yhtiö on keskittynyt vaikeuksissa oleviin painopapereihin ja yhdistyminen lienee väistämättä edessä, jotta liiketoiminta pysyy uskottavassa mittakaavassa. Selvää lienee, että kilpailuviranomaiset estävät tätä suuremmat järjestelyt, joten kolmen tai useamman suurehkon yhtiön liittymä ei liene mahdollinen. Ruotsalainen Holmen voidaan kuitenkin nostaa mukaan peliin, mutta pienempänä toimijana sillä ei ole niin suurta merkitystä.