torstai 21. helmikuuta 2013

Myllykosken höyryvoimalaitos myynnissä

UPM lienee luopunut höyryä tarvitsevan teollisuuden saamiseksi Myllykosken tehdasalueelle. Tämän voi päätellä siitä, että tehtaan höyryvoimalaitoksen nykyaikaiset kattilat (K6, K7, K8, K9) ja turbiinit VP2 ja VP4 syöttövesilaitoksineen on laitettu myyntiin Varaoke Oy:n kautta. Kattilat K7-K9 ovat Foster Wheelerin toimittamia vuonna 2001. Turbiinit ovat vuosilta 1962 (De Laval) ja 2009 (Siemens). Myytävä kokonaisuus sisältää lisäksi vedenpuhdistus- ja syöttövesilaitteet.

Linkki ilmoitukseen

tiistai 5. helmikuuta 2013

Stora Enson vuoro sulkea Ruotsissa - sanomalehtipaperin alamäki jyrkkenee

Stora Enso sulkee Ruotsissa kaksi sanomalehtipaperikonetta. Hylten tehtaalla suljetaan paperikone PM 2, jonka kapasiteetti on 205 000 t/a. Kvarnsvedenin tehtalta suljetaan PM 11, jonka kapasiteetti on 270 000 t/a. Suljettavien koneiden kapasiteetti vastaa 3,4 % Euroopan sanomalehtipaperin kapasiteetista. Hylten ja Kvarnsvedenin tehtaat ovat Stora Enson ainoat sanomalehtipaperitehtaat Pohjois-Euroopassa.

Hylten suljettava kakkoskone on käynnistetty vuonna 1974 ja sen leveys on 8400 mm. Koneen nopeus on 1200 m/min. Stora Enso sulki Hylten PM 1:n (1972 - 8400 mm - 180 000 t/a - 1040 m/min) viime vuonna. Tehtaalle jää vielä kaksi suurehkoa sanomalehtipaperikonetta: vuonna 1979 valmistunut PM 3 ja 1984 valmistunut PM 4. Kaikki koneet ovat leveydeltään 8400 mm.

Kvarnsvedenin tehtaalla on tuotantokäytössä  neljä paperikonetta:


  • PM 8  (5480 mm, 1000 m/min, käynnistetty 1931, 120 000 t/a)
  • PM 10 (8402 mm, 1150 m/min, käynnistetty 1969, uusittu 1994, 200 000 t/a) 
  • PM 11 (8680 mm, 1550 m/min, käynnistetty 1988, 270 000 t/a)
  • PM 12 (11040 mm, 1750 m/min. käynnistetty 2005, 420 000 t/a)
Kvarnsvedenin vuonna 1956 valmistunut PM 9 (SC-paperi, 135 000 t/a) suljettiin vuonna 2005 PM12:n valmistumisen yhteydessä. PM 8 ja PM12 valmistavat SC-paperia. PM 10 valmistaa erikoissanomalehtipaperia.

Stora Enson Kvarnsvedenin paperitehdas Borlängessä
Sanomalehtipaperi alkaa olla tuotteena ongelma ja pelkästään sitä valmistavat tehtaat uhanalaisia. Pienenä oljenkortena Hylten ja esimerkiksi Suomessa UPM:n Kaipolan kohdalla ovat kierrätyskuituun perustuvat tuotantoprosessit. Suomessa ei enää valmisteta normaalia sanomalehtipaperia muualla kuin Kaipolassa.

Sanomalehtipaperi oli pitkään sekä Suomessa että Ruotsissa metsäyhtiöiden tärkeä vientituote. Tilalle pitäisi - tai siis olisi jo pitänyt - löytää korvaava suuren volyymin tuote. Korvaavaa tuotetta ei kuitenkaan ole löytynyt ja lajinvaihdon sijaan nykyään koneet romutetaan varsin helposti. Toisaalta teknologia on halventunut ja uudelle lajille kannattaa rakentaa monessa tapauksessa kokonaan uusi kone - yleensä eri paikkaan kuin suljettava kapasiteetti.