torstai 30. syyskuuta 2010

Painopapereiden valmistus Varkaudessa on päättynyt

Suomalaisen paperiteollisuuden aiemman lippulaivatuotteen - sanomalehtipaperin - valmistus käy vähiin. Painopapereiden valmistus Varkauden paperitehtaalla päättyi, kun vuonna 1977 käynnistynyt paperikone PK4 pysäytettiin torstaina 30.9. klo 9:13. Viimeiset paperit päätyivät viereisen Sanoma-Osakeyhtiön Savon Painon käyttöön. Toinen painopaperikone, PK2 (vuodelta 1926) pysäytettiin kesäkuun alussa. Aiemmin tehtaalta on suljettu hienopaperia valmistanut paperikone PK1 (vuodelta 1921) vuonna 2006 sekä vuonna 1970 käynnistetty hylsykartonkikone vuonna 2008.

Tehtaalle jää toimintaa yksi hienopaperikone, PK3, jonka kapasiteetti on noin 290 000 t/a sekä koneelle sellua valmistava sellutehdas. Sanomalehtipaperia valmistaa Suomessa enää UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan paperitehdas paperikoneilla PK4 ja PK7. Stora Enson Anjalan paperitehdas valmistaa lisäksi erikoissanomalehtipaperia yhdellä koneella.

keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Miten menee Mondi Lohjalla?

Mondi lohja tehosti tehdastaan vuonna 2008-2009, jolloin yt-neuvotteluiden seurauksena irtisanottiin useita henkilöitä ja toimintoja tehostettiin. Tehdas on tuottanut vuonna 2009 8,7 miljoonaa euroa tappiota 76 miljoonan euron liikevaihdolla. Tehdas ostaa tarvittavan prosessihöyryn Fortumin Lohjan lämpölaitokselta, joka edustaa pääosin 1980-luvun tekniikkaa (vuodelta 1975 oleva varakattila on poistettu käytöstä).

Tämän perusteella avainasemassa tehtaalla ovat paperikoneet (2 kpl), jotka ovat perusrakenteeltaan melko iäkkäitä. Koneiden tuotantokapasiteetti on noin 70 000 tonnia irroke- ja erikoispapereita vuodessa. Erikoispapereita on mahdollista valmistaa kannattavasti myös vanhemmilla ja kapeammilla koneilla. Kysymys kuuluukin, onko Mondi saanut tehostettua tehtaan kuntoon, jossa sillä on mahdollista tehdä tulosta kysynnän elpyessä?

tiistai 28. syyskuuta 2010

UPM ostamassa Myllykosken

Markkinahuhujen mukaan suomalainen perheomistuksessa oleva pienehkö paperiyhtiö Myllykoski Oyj on päätymässä UPM Kymmene Oyj:lle. Kauppaan kuuluu myös allianssiyhtiö Rhein Papier GmbH. UPM on vahvistanut neuvottelut. On erittäin todennäköistä, että UPM päätyy lopettamaan tuotantokoneistoltaan vanhentuneen ja tappiollisen Myllykosken paperitehtaan Kouvolassa.

Mikäli yrityskauppa toteutuu. Kauppa olisi toteutuessaan historiallinen. Myllykoski oli vuonna 1920 yksi UPM:n edeltäjäyhtiön Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n perustajajäsenistä. Myllykoski erosi Yhtyneistä vuonna 1952, jolloin Yhtyneet rakensi Kaipolan paperitehtaan korvaamaan menetettyä tuotantokapasiteettiä.

maanantai 20. syyskuuta 2010

Jyväskylä osti Kankaan tehdasalueen

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti käyttää etuosto-oikeuttaan ja ostaa Kankaan paperitehtaan alueen. Tehdasalueesta maksetaan 13 miljoonaa euroa. Alueella on useita suojeltuja rakennuksia, joista vanhimmat ovat 1800-luvun lopusta. Tehdasalue sijaitsee Jyväskylän keskustan välittömässä läheisyydessä Tourujokeen ja Vapaaherrantiehen rajoittuvalla tontilla. Tehdasrakennuksissa on edelleen kaksi paperikonetta. Oululainen Betamet-konserni purkaa PK2-paperikonetta Kiinaan siirrettäväksi.

perjantai 17. syyskuuta 2010

Simpeleen paperintuotanto siirretään Saksaan?

M-real suunnittelee Simpeleen paperikoneen sulkemista ja tuotannon siirtämistä Gohrsmühlen tehtaalle Saksaan. Simpeleen paperikone on pieni (leveys 2500 mm, nopeus 800 m/min) ja se on valmistunut vuonna 1954. Koneeseen kuuluu myös kaksi superkalanteria sekä kaksi rullainta. Koneella on valmistettu joustopakkaus- ja etikettipapereita.

Kone on ensimmäinen Valmetin Suomeen toimittama paperikone ja yksi ensimmäisistä Valmetin rakentamista paperikoneista. Mahdollinen sulkeminen vähentää noin 80 työpaikkaa Simpeleen tehtaalta. Paperia on valmistettu Simpeleellä vuodesta 1906 alkaen. Tehtaaseen kuuluu myös vuonna 1970 käyttöön otettu kartonkikone, johon on tarkoitus investoida 26 miljoonaa euroa.

tiistai 7. syyskuuta 2010

Kotkan paperitehdas - Kotkamills Oy

Stora Enson myytyä Kotkan tehtaat Open Gate Capital-yhtiölle, on tehtaan uusi nimi nyt Kotkamills Oy. Web-sivut: http://www.kotkamills.com

Maxaun PM7 suljetaan – sanomalehtipaperin valmistus ei kannata

Stora Enso sulkee keskikokoisen PM7-sanomalehtipaperikoneen Maxaun tehtaalta Saksasta. Sanomalehtipaperin tuotantokapasiteettiä on liikaa: Jos sanomalehtipaperin tuotanto ei kannata Keski-Euroopassa edes keräyskuidusta valmistettuna – ei se voi kannattaa Suomessakaaan pelkästään neitseellisestä kuidusta tehtynä. UPM:n Kajaanin tehdas suljettiin osittain juuri tästä syystä. Maxaun tehtaalle jää toimintaan kaksi SC-paperia valmistavaa paperikonetta, jotka ovat keskenään samanlevyisiä (7200 mm). Kierrätyskuidun saatavuudessa on ollut ongelmia ja myös kuidun hintataso on noussut.

Maxaun paperikoneet ovat vuosilta 1969 (PM6, SC-paperi, 270 000 t/a), 1981 (PM7, sanomalehtipaperi, 195 000 t/a) ja 1988 (PM8, SC-paperi, 260 000 t/a) Tehtaan kapasiteetti on noin 700 000 t/a. Voith on uusinut PM6-paperikoneen lähes kokonaan vuonna 2004.


Tehtaaseen kuuluu lisäksi hiomon, painehiomon (GW + PGW, 180 000 t/a) ja TMP-kuumahierrelaitoksen (80 000 t/a) ohella kolme siistauslinjaa, joten tuotantokustannuksia on lähes mahdoton laskea nykytasosta ottaen huomioon tehtaan sijainnin suurella markkina-alueella. Paperinvalmistuksessa tarvittava sellu tuodaan tehtaalle Suomesta ja Ruotsista. Lisäksi tehtaalla on 180 MW:n vuonna 2010 valmistunut vastapainevoimalaitos.


Tavallisen sanomalehtipaperin valmistus alkaa nykyisellä hinta-kysyntätasolla olemaan kannattavaa ainoastaan erittäin suurilla paperikoneilla, jotka käyttävät raaka-aineenaan kierrätyskuitua ja sijaitsevat lähellä suurta markkina-aluetta. Voisiko tämän perusteella tehdä johtopäätöksiä UPM:n Kaipolan tehtaan tulevaisuudesta nykytuotteilla? Toisaalta Kaipola on viimeinen tavallista sanomalehtipaperia valmistava tehdas kotimaassa ja tehdas valmistaa myös LWC- ja luettelopaperia.