tiistai 18. kesäkuuta 2013

Stora Enson säästöohjelma jatkuu - Ammattiliitto Pro arvostelee yhtiön toimia

Stora Enso vähentää jälleen 2500 henkilöä maailmanlaajuisesti, joista 650 Suomesta. Vähennykset jakautuvat tasaisesti organisaation kaikille tasoille "kannon nokasta" lähtien.

Toimihenkilöiden ammattiliitto Pro arvostelee kovin sanoin Stora Enson jatkuvia henkilöstövähennyksiä. Pron puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan "yksittäinen teekkari" tuhoaa suuren osan suomalaisesta metsäteollisuudesta. (toim. huom. Jouko Karvinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri).

Pron ja Antti Rinteen olisi tärkeää ymmärtää, että metsäteollisuus - ja etenkin paperiteollisuus - on suuren rakennemuutoksen keskellä. Etenkin painopapereiden kysyntä laskee nopeasti ja tuotantolaitosten muuntaminen korvaaville tuotteille on varsin haasteellista ja monissa tapauksissa mahdotonta ja sitä kautta myös kannattamatonta. Henkilöstöäkään ei voi pitää töissä ilman asiakkaita.

Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Lisäksi osakeyhtiön keskeisenä tarkoituksena on mahdollisimman korkean omistaja-arvon tuottaminen osakkeenomistajille sekä osakekurssin vahvistumisen että osinkotuottojen muodossa. Säännöt ovat samat kaikille osakkeenomistajille - myös valtiolle. Parempi, että valtio on omistajana yhtiössä, joka on kannattava, kuin yhtiössä, joka ei tuota arvoa omistajalle.

Pron olisi tärkeä ymmärtää, että muutosvastarinta ei ole rakennemuutostilanteessa oikea toimintatapa. Tilanne on kaikkien osapuolten kannalta pääosin huono. Tärkeää olisi kuitenkin löytää uusia ratkaisumalleja, jolloin haitat olisi mahdollista minimoida. Muutoksen kautta on mahdollista synnyttää uusia toimialoja ja sitä kautta työpaikkoja. Huono esimerkki muutosvastarinnasta on Kemijärven massaliike ja hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Kajaanin paperitehtaan alasajon jälkeen aktiivisella ja ammattitaitoisella toiminnalla syntyneet työpaikat.

Edellä esitettyjen argumenttien perusteella pitäisi olla selvää, että Pron tulisi valita uusi toimintatapa, joka ajaa paremmin jäsenistön etuja. Valitettavan usein ammattiyhdistystoiminnassa on mukana politiikkaa ja henkilöiden omien etujen tavoittelua. Pron puheenjohtaja Antti Rinne on puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti.

perjantai 14. kesäkuuta 2013

Varkauden paperikone tuottamaan aallotuskartonkia?

Stora Enso selvittää Varkauden hienopaperikoneen PK3 muuttamista aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi kartonkikoneeksi, jonka kapasiteetti olisi toteutuessaan noin 350 000 t/a. Alustavan selvityksen perusteella hanke vaikuttaa kannattavalta. Varsinainen selvitys valmistuu alkuvuodesta 2014. Kone valmistaa tällä hetkellä päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia 285 000 t/a. Koneen leveys on 7700 mm ja kone on otettu käyttöön vuonna 1961. Kone on uusittu useita kertoja - viimeksi vuonna 2007. Varkauden tehdasintegraattiin kuuluu paperikoneen ohella myös sellutehdas, jonka tuotanto käytetään kokonaan paperikoneella. Varkaudessa valmistettiin aiemmin yhdellä koneella hylsykartonkia kierrätyskuidusta. Tuotanto päättyi vuonna 2008. Vastaavia hankkeita on käynnissä muuallakin. UPM:ltä Stracelin tehtaan ostanut VPK:n ja Klingelen yhteenliittymä on muuttamassa Stracelin konetta aaltopahvin raaka-aineen tuotantoon.

maanantai 3. kesäkuuta 2013

Pasi Laine Valmetin toimitusjohtajaksi

Metson jakautumisesta syntyvänyhtiön nimeksi tulee Valmet Oyj. Valmetin toimitusjohtajaksi on nimitetty Pasi Laine (s. 1963). Laine vastaa Metson massa, paperi ja voimantuotanto-segmentistä sekä on Metso-konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ja on ollut yrityksen palveluksessa vuodesta 1998.