keskiviikko 31. elokuuta 2011

UPM:n kannattamattoman kapasiteetin leikkaukset jatkuvat

Jo aiemmin varmana pitämäni Myllykosken paperitehtaan sulkeminen toteutuu, kun UPM-Kymmene sulkee tehtaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi UPM sulkee  Albbruckin tehtaan Saksassa ja Ettringenin paperitehtaan paperikone 3:n. Lisäksi yhtiö suunnittelee Ranskan Stracelissa sijaitsevan tehtaan myyntiä tai muuta siirtämistä pois paperiliiketoiminnasta eli olisiko Stracel mahdollinen paikka biojalostamolle?

Yhteensä näillä toimilla vähennetään 1,3 miljoonaa tonnia paperin tuotantokapasiteettiä Euroopassa ja henkilöstömäärä vähenee noin 1170 henkilöllä. Oikeastaan tällä tehostamiskierroksella ei ole mitään yllättävää, paitsi ehkä laajuus Saksan osalta. Syyt Myllykosken tehtaan sulkemiselle ovat pääosin samoja kuin Kajaanissakin vuonna 2008: vanhentunut tuotantokoneisto ja tehdasinfrastruktuuri, korkeat massanvalmistuskustannukset sekä sijainti kaukana asiakkaista. Lisäksi UPM:n muilla tehtailla pystytään valmistamaan vastaavia paperilaatuja kilpailukykyisemmin.

Miksi jonkun pitäisi sanoa ei näille toimille? Kaikki ovat hyvin perusteltuja ja helposti ymmärrettävissä, vaikka työntekijän kannalta ikäviä ovatkin.