tiistai 16. kesäkuuta 2015

UPM investoi Kaukaan sellutehtaaseen

UPM investoi Kaukaan sellutehtaaseen ja uusii tehtaan molemmat kuivauskoneet ja rakentaa uuden paalauslinjan. Tämä oli odotettavissakin, kun Kaukaan PK2-paperikone suljettiin aiemmin tänä vuonna ja aiemmin paperikoneelle kohdistettua sellukapasiteettiä on tarve hyödyntää monipuolisemmin. Näillä toimilla tehdasintegraatin ulkopuolelle toimitettavaa sellua saadaan toimitettua tehokkaammin ja joustavammin. Investoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuonna 2016.

Tämän jälkeen kaikki UPM:n sellutehtaat (Pietarsaari, Kymi, Kaukas, Fray Bentos) on uudistettu ja tehdasintegraateissa (Kymi, Kaukas) toimivat paperitehtaat erotettu erilleen. Tämän perusteella voisi olettaa, että UPM:n seuraavat strategiset toimet liittyvät juuri Euroopan paperiliiketoimintaan. Ei ehkä olisi mitenkään mahdoton ajatus, että UPM hakisi sellutehtaiden yhteyteen sellua käyttäviä ulkopuolisia toimijoita esim. Kaukaalle PK2-koneen tiloihin. Lähinnä kysymykseen tulevat kartonginvalmistajat sekä paperilajit, joita UPM ei itse valmista. Pietarsaaressa paperikonetta pyörittääkin jo BillerudKorsnäs. Pienenä vinkkinä tähän voisi olla UPM:n tiedotteessa Kaukaan tehdasta kuvaava termi "biojalostusintegraatti".

keskiviikko 10. kesäkuuta 2015

Finnpulp aloitta YVA-prosessin

Kuopion Sorsasaloon havusellutehdasta suunnitteleva Finnpulp etenee hankkeessaan ja aloittaa YVA-prosessin. Lisätietoja ympäristöhallinon verkkosivuilta. Hankkeen konsulttina toimii Pöyry Finland Oy.