torstai 5. helmikuuta 2009

UPM Kajaani - Renforsin ranta

UPM on avannut konsernin uudet modernit internetsivut. Sivusto on jaettu uuden organisaatiorakenteen mukaisesti (Energia ja Sellu, Paperi, Tekniset materiaalit).

Lisäksi UPM on nimennyt Kajaanin Tihisenniemen tehdasalueen uudelleen Renforsin ranta-nimiseksi yritysalueeksi. Herman August Renfors (1849–1928) oli Kajaanissa vaikuttanut monitoimimies, tehdasyrittäjä ja kaupunginvaltuutettu. Renfors oli tunnettu erityisesti uistimistaan. Olisiko siinä hyvä liikeidea, jonka voisi toteuttaa Kajaanissa?
Alueelle on syntymässä yli 400 uutta työpaikkaa. Linkki sivustoon http://www.renforsinranta.fi/ Sivustolla on jo valmiina linkki alueella toimivien yritysten sivuille. Toivottavasti hanke toteutuu täysimääräisenä. Ajankohta on haasteellinen.

Lisäksi UPM on aloittanut rekrytointiyhteistyön Suomi-Soffan kanssa, joka on palkkaamassa useita kymmeniä työntekijöitä Kajaaniin. (Saattaa olle melkoinen shokki Suomi-Soffan palkat paperityöntekijän ansioihin tottuneelle paperimiehelle) Saa nähdä, miten hanke käytännössä työllistää entisiä UPM:n työntekijöitä.

Metsäliiton tappio syveni, M-realin syöksy paheni, Norske Skog sukelsi syvemmälle, Stora Enso teki jättitappion ja Taantuma runnoi UPM:ää

Siinä viidestä eri Taloussanomien uutisotsikosta yhdistetty kooste, johon ei ole kovin paljon lisättävää. Ei paljon synkemmin voisi juuri nyt mennä.

M-real aloittaa uuden tulosparannusohjelman, jolla pyritään 80 Meur säästöihin. Noin puolet tulosparannuksesta arvioidaan saavutettavan liiketoiminta-alueiden kiinteiden ja muuttuvien kustannusten säästöillä ja loput tukitoimintojen sopeuttamisesta vastaamaan uutta vuoden 2008 lopussa tapahtuneen Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin jälkeistä yhtiörakennetta.

Metsäliitto jatkaa valittujen painopistealueiden kehittämistä. M-realin Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin myötä huomattava osa konsernin rakennemuutosta on viety läpi. Hienopaperiliiketoimintojemme strateginen tarkastelu jatkuu.

UPM-Kymmene ilmoitti viime vuoden tuloksen jääneen tappiolliseksi. Tulokseen vaikuttivat korkeat puukustannukset sekä talouden taantuma. Kajaanin paperitehtaan sulkemisesta UPM:lle koitui 143 miljoonan euron kustannukset. UPM vähentää Pietarsaaresta 57 henkilöä, joista 16 on irtisanomisia. UPM:n nopea ja rankka säästökuuri alkaa tuottaa tulosta. Ajoitus ennen laskusuhdannetta meni oikein. Mikäli saneeraus aloitettaisiin vasta nyt, olisi tilanne huomattavasti haasteellisempi.

Norske Skog ilmoitti myös tappioista ja ilmoittaa rajoittavansa tuotantoaan vuonna 2009. Yhtiö rajoittaa sanomalehti- ja aikakauslehtipapereiden tuotantoa Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiö möi lisäksi 2 tehdasta Etelä-Koreasta vuonna 2008.

Stora Enso kuvaa vuotta 2008 seuraavasti: Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden tuotannonrajoitusten seurauksena. Stora Ensonkin rankka kuuri näyttää tehoavan.

Näistä luvuista suunta ei voi olla kuin ylöspäin. Tuskin kuitenkaan vielä tänä vuonna. Pahin on edessä syksyllä 2009. Sen jälkeen lama alkaa hitaasti väistymään - todennäköisesti ja toivottavasti.

keskiviikko 4. helmikuuta 2009

sunnuntai 1. helmikuuta 2009

Munksjö vaikeuksissa

Ruotsalainen erikoispaperiyhtiö Munksjö AB on ajautunut vaikeuksiin. Yrityksen kohtalo on pankkien käsissä ja myös konkurssi on mahdollinen. Etenkin Munksjön tärkeän tuotteen, laminaattipaperin tilaukset ovat vähentyneet huomattavasti rakentamisen hiipumisesta johtuen. Munksjö valmistaa laminaattipapereiden lisäksi sähköteknisiä papereita, kyllästettyjä papereita puupaneleiden valmistukseen, ohkopapereita sekä sulfaattisellua. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Norjassa, Espanjassa, USA:ssa ja Saksassa.

Monien paperi- ja kartonkiyhtiöiden ongelmana on useassa tapauksessa (esim. Stromsdal, Scheufelen) kevyt rahoitusrakenne, joka ei tarjoa liikkumavaraa haasteellisessa taloustilanteessa. Usean yhtiön rahoitus rakentuu lainarahan varaan ja kysynnän hiipuessa lainojen maksu vaikeutuu.