torstai 25. lokakuuta 2012

Stora Enso ja UPM säästävät - fuusioita tulossa

Stora Enso ilmoitti vähentävänsä 520 työpaikkaa. Vähennykset eivät kohdistu vielä paperintuotantoon kotimaassa, vaikka näin aiemmin ennustin. Yhtiö selvittää Ranskassa sijaitsevan Corbehemin aikakauslehtipaperitehtaan myyntiä ja sulkee Ruotsista Hylten paperitehtaalta yhden sanomalehtipaperikoneen. Corbehemin tehtaalla on yksi suuri LWC-aikakauslehtipaperikone (PM5 8600 mm, 1500 m/min, 330 000 t/a). Hylten tehtaan suljettava kone on perus sanomalehtipaperikone (8400 mm, 1040 m/min, 180 000 t/a). Kone alkaa olla bulkkikoneeksi jo pienehkö etenkin taantuvilla sanomalehtipaperimarkkinoilla, joilla on jatkuvaa painetta kapasiteetin vähennykseen. Suomesta suljetaan aaltopahvipakkaustehdas Ruovedeltä. Lisäksi Porin, Heinolan ja Inkeroisten tehtaiden toimintaa tehostetaan. On varmaa, että myös kotimaassa nähdään vielä lisää kapasiteetin sulkemisia etenkin paperiliiketoiminnassa.

UPM ilmoitti tutkivansa yritysjärjestelyjä ja kapasiteetin sulkemisia paperiliiketoiminnassaan. Sanomalehti- ja aikakauslehtipaperikoneita kylmeenee melko varmasti. Suomesta suljettavia koneita voisi olla esimerkiksi vanhimmat koneet Rauman tai Jämsänkosken tehtailta. Voisiko lisäksi esim. Docellesin pienehkö tehdas Ranskassa olla myyntilistalla? Entä Yhdysvaltojen toiminnot? Voisiko UPM toimia Stora Enson tavoin: myydä tehtaat ja pysyä itse vähemmistöomistajana tai vetäytyä kokonaan USA:sta?

Viime aikoina on spekuloitu myös UPM:n ja Stora Enson fuusiolla.Voisiko yhtiöt yhdistää esimerkiksi painopaperiliiketoimintansa? Myös muita keskikokoisia ja suurehkoja kumppaniehdokkaita olisi tarjolla. Norske Skog on ollut arvailuissa mukana jo aiemminkin. Todennäköistä on, että järjestelyjen kohteena ovat juuri painopaperiliiketoiminnot, joissa päästäisiin ohjaamaan markkinoita tehokkaammin esimerkiksi kapasiteettiä vähentämällä ja hinnankorotuksin. Painopaperimarkkinoilla pärjää ohuella ja ketterällä organisaatiolla toimiva pieni toimija tai hinnoitteluvoiman omaava suuri yhtiö.