tiistai 7. syyskuuta 2010

Maxaun PM7 suljetaan – sanomalehtipaperin valmistus ei kannata

Stora Enso sulkee keskikokoisen PM7-sanomalehtipaperikoneen Maxaun tehtaalta Saksasta. Sanomalehtipaperin tuotantokapasiteettiä on liikaa: Jos sanomalehtipaperin tuotanto ei kannata Keski-Euroopassa edes keräyskuidusta valmistettuna – ei se voi kannattaa Suomessakaaan pelkästään neitseellisestä kuidusta tehtynä. UPM:n Kajaanin tehdas suljettiin osittain juuri tästä syystä. Maxaun tehtaalle jää toimintaan kaksi SC-paperia valmistavaa paperikonetta, jotka ovat keskenään samanlevyisiä (7200 mm). Kierrätyskuidun saatavuudessa on ollut ongelmia ja myös kuidun hintataso on noussut.

Maxaun paperikoneet ovat vuosilta 1969 (PM6, SC-paperi, 270 000 t/a), 1981 (PM7, sanomalehtipaperi, 195 000 t/a) ja 1988 (PM8, SC-paperi, 260 000 t/a) Tehtaan kapasiteetti on noin 700 000 t/a. Voith on uusinut PM6-paperikoneen lähes kokonaan vuonna 2004.


Tehtaaseen kuuluu lisäksi hiomon, painehiomon (GW + PGW, 180 000 t/a) ja TMP-kuumahierrelaitoksen (80 000 t/a) ohella kolme siistauslinjaa, joten tuotantokustannuksia on lähes mahdoton laskea nykytasosta ottaen huomioon tehtaan sijainnin suurella markkina-alueella. Paperinvalmistuksessa tarvittava sellu tuodaan tehtaalle Suomesta ja Ruotsista. Lisäksi tehtaalla on 180 MW:n vuonna 2010 valmistunut vastapainevoimalaitos.


Tavallisen sanomalehtipaperin valmistus alkaa nykyisellä hinta-kysyntätasolla olemaan kannattavaa ainoastaan erittäin suurilla paperikoneilla, jotka käyttävät raaka-aineenaan kierrätyskuitua ja sijaitsevat lähellä suurta markkina-aluetta. Voisiko tämän perusteella tehdä johtopäätöksiä UPM:n Kaipolan tehtaan tulevaisuudesta nykytuotteilla? Toisaalta Kaipola on viimeinen tavallista sanomalehtipaperia valmistava tehdas kotimaassa ja tehdas valmistaa myös LWC- ja luettelopaperia.

Ei kommentteja: