torstai 5. helmikuuta 2009

Metsäliiton tappio syveni, M-realin syöksy paheni, Norske Skog sukelsi syvemmälle, Stora Enso teki jättitappion ja Taantuma runnoi UPM:ää

Siinä viidestä eri Taloussanomien uutisotsikosta yhdistetty kooste, johon ei ole kovin paljon lisättävää. Ei paljon synkemmin voisi juuri nyt mennä.

M-real aloittaa uuden tulosparannusohjelman, jolla pyritään 80 Meur säästöihin. Noin puolet tulosparannuksesta arvioidaan saavutettavan liiketoiminta-alueiden kiinteiden ja muuttuvien kustannusten säästöillä ja loput tukitoimintojen sopeuttamisesta vastaamaan uutta vuoden 2008 lopussa tapahtuneen Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin jälkeistä yhtiörakennetta.

Metsäliitto jatkaa valittujen painopistealueiden kehittämistä. M-realin Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin myötä huomattava osa konsernin rakennemuutosta on viety läpi. Hienopaperiliiketoimintojemme strateginen tarkastelu jatkuu.

UPM-Kymmene ilmoitti viime vuoden tuloksen jääneen tappiolliseksi. Tulokseen vaikuttivat korkeat puukustannukset sekä talouden taantuma. Kajaanin paperitehtaan sulkemisesta UPM:lle koitui 143 miljoonan euron kustannukset. UPM vähentää Pietarsaaresta 57 henkilöä, joista 16 on irtisanomisia. UPM:n nopea ja rankka säästökuuri alkaa tuottaa tulosta. Ajoitus ennen laskusuhdannetta meni oikein. Mikäli saneeraus aloitettaisiin vasta nyt, olisi tilanne huomattavasti haasteellisempi.

Norske Skog ilmoitti myös tappioista ja ilmoittaa rajoittavansa tuotantoaan vuonna 2009. Yhtiö rajoittaa sanomalehti- ja aikakauslehtipapereiden tuotantoa Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiö möi lisäksi 2 tehdasta Etelä-Koreasta vuonna 2008.

Stora Enso kuvaa vuotta 2008 seuraavasti: Heikko tulos mutta vahva liiketoiminnan nettorahavirta tehokkaiden tuotannonrajoitusten seurauksena. Stora Ensonkin rankka kuuri näyttää tehoavan.

Näistä luvuista suunta ei voi olla kuin ylöspäin. Tuskin kuitenkaan vielä tänä vuonna. Pahin on edessä syksyllä 2009. Sen jälkeen lama alkaa hitaasti väistymään - todennäköisesti ja toivottavasti.

Ei kommentteja: