keskiviikko 7. elokuuta 2013

UPM uusii organisaatiorakennettaan

UPM uusii organisaatiorakennettaan ja jatkossa liiketoiminta-alueet ovat: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe ja UPM Plywood. Merkittävin muutos nykyiseen verrattuna on paperiliiketoiminnan jakaminen Euroopan ja Aasian liiketoiminta-alueisiin. Perussyynä jakoon on Euroopan paperimarkkinoiden vaikeudet, ja uusi liiketoimintarakenne mahdollistaakin omistusrakenteen muutokset Euroopan paperiliiketoiminnassa tarvittaessa. Euroopan paperiliiketoiminnan johto sijaitsee Augsburgissa, Saksassa.

Mielenkiintoista uudessa UPM Paper Asia-organisaatiossa on se, että siihen kuuluvista kolmesta paperitehtaasta kaksi on Suomessa (Tervasaari ja Jämsänkosken tarrapaperikoneet). Kolmas tehdas on Changshu Kiinassa, jonne ollaan rakentamassa uutta tarrapaperikonetta. UPM Paper Asian pääkonttori tulee olemaan Shanghaissa. 

Biorefining-liiketoimintaryhmään kuuluvat sellutehtaat, sahat ja Lappeenrantaan rakenteilla oleva biojalostamo. Uudessa jaossa sahat vaikuttavatkin olevan sellutehtaiden raaka-ainetta syöttäviä osastoja, joista saadaan "sivutuotteena" sahatavaraa (vrt aika, jolloin Yhtyneet Sahat Oy oli vahvasti oma yritys osana Yhtyneitä paperitehtaita). UPM on jo aiemmin kertonut keskittävänsä sahoja sellutehtaiden yhteyteen integraattiperiaatteella. Tällä hetkellä esimerkiksi Seikun (Pori) ja Korkeakosken (Juupajoki) sahat toimivat erillään kaukana yhtiön sellutehtaista. Kajaanin sahasta luopumisen yhtenä perusteena oli sahan jääminen kauaksi paperi- tai sellutehtaasta Kajaanin paperitehtaan sulkemisen myötä. Kun sahojen uusinnan aika tulee, lieneekin uuden sahan paikka suuren sellutehtaan sisältävän integraatin vieressä. Suomesta kyseeseen tulevat lähinnä Kymi ja Kaukas, joissa on tehokkaat sellutehtaat. Ilmeisesti UPM haluaa kuitenkin olla sahaliiketoiminnassa mukana lähinnä integraattien muodossa.

Kuka sitten olisi hyvä kumppani UPM Paper Europelle? Kumppanin tulisi olla tarpeeksi suuri, jotta kapasiteetin tehostamistoimet voidaan toteuttaa järkevästi. Stora Enson painopaperiliiketoiminnan yhdistäminen UPM Paper Europeen ei olisi ehkä kovinkaan kaukaa haettua. Stora Ensolla on tarpeeksi vahva tukijalka kartonkipuolella, joten huonosti kannattavan painopaperiliiketoiminnan uudelleenjärjestely lienee mahdollista. Tämä tarkoittaisi loppua Suomessa ainakin Anjalan paperitehtaalle.

Toisena vaihtoehtona on Norske Skog. Yhtiö on keskittynyt vaikeuksissa oleviin painopapereihin ja yhdistyminen lienee väistämättä edessä, jotta liiketoiminta pysyy uskottavassa mittakaavassa. Selvää lienee, että kilpailuviranomaiset estävät tätä suuremmat järjestelyt, joten kolmen tai useamman suurehkon yhtiön liittymä ei liene mahdollinen. Ruotsalainen Holmen voidaan kuitenkin nostaa mukaan peliin, mutta pienempänä toimijana sillä ei ole niin suurta merkitystä.


2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miten luulet Jämsänkosken ja Tervasaaren yksiköiden roolin muuttuvan uudessa liiketoimintaryhmässä yhdessä Changshun tehtaan kanssa? Entä näiden Suomen yksiköiden tulevaisuudennäkymät?

Anonyymi kirjoitti...

ja tänään uutisoitu että 180 saa lisäksi kenkää, suomesta ja kiinasta