keskiviikko 10. marraskuuta 2010

Simpeleen paperitehdas suljetaan

M-real sulkee Simpeleen paperitehtaan. Tehtaan ainut paperikone pysäytetään vuoden loppuun mennessä. Pienen ja vanhentuneen koneen tuotanto siirretään Gohrsmühlen tehtaalle Saksaan. Simpeleen paperikoneen kapasiteetti on ollut noin 50 000 t/a. Kone on alkuperäiseltä konstruktioltaan ensimmäinen Valmetin Suomeen toimittama paperikone ja se on käynnistynyt vuonna 1954.

Simpeleen paperintuontanto alkoi jo vuonna 1906, kun Pusey & Jonesin valmistama Paperikone I käynnistyi. Nykyinen paperikone rakennettiin vuonna 1954 samalle paikalle samaan rakennukseen vanhan paperikoneen paikalle. Yksi syy nykyisen koneen sulkemiselle lienee koneen teknisen käyttöiän päättymisen lisäksi yli-ikäinen tehdaskiinteistö, joka on sopimaton nykyajan vaatimuksiin. Simpeleen tehtaalle jää toimintaan kartonkikone, jonka tuotantoon investoidaan tuntuvasti ensi kesänä. Kartonkia on valmistettu Simpeleellä vuodesta 1911.

Seuraavat M-realin toimenpiteet Suomessa tulevat todennäköisesti kohdistumaan joko Takon kartonkitehtaan molempiin kartonkikoneiseen, Kyröskosken tehtaan kartonkikoneeseen tai Äänekosken tehtaan paperikoneeseen, joka valmistaa päällystettyä taidepainopaperia alihankintana Sappille.

Ei kommentteja: